Flow Control
Meet- en Inregel Diensten

Hartelijk welkom op de website vanFlow Control Meet- en Inregeldiensten.Flow Control is een jong, innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in de uitvoering van metingen en/of inregelwerkzaamheden omtrent de klimaatinstallatie.

De gehanteerde meetprocedures worden onafhankelijk, en conform de ISSO publicatie 31 en 52 uitgevoerd. Deze metingen zullen worden verricht met professioneel en periodiek gekalibreerde apparatuur.


Door het inregelen van de klimaatinstallatie kan men een optimaal rendement uit de installatie realiseren. Dit wil zeggen, de installatie wordt uitvoerig getest en zo nodig verbeterd, het gewenste comfort wordt behaald, de benodigde volume stroom wordt gerealiseerd en hoge energiekosten worden voorkomen. Veel voorkomende klachten bij een niet of slecht ingeregelde installatie zijn:

 • Geluidshinder
 • Droge lucht
 • Tocht klachten
 • Bedompte, onfrisse lucht
 • koude of warmte klachten
 • Temperatuur schommelingen per ruimte en of verdieping
 • Het niet of langzaam opstarten van de installatie
 • Een hoog energie verbruik
 • Het ge├»nstalleerde vermogen van de installatie wordt niet gerealiseerd
 • Drukverschillen tussen verdiepingen en/of bouwdelen. (Vooral merkbaar bij toegangsdeuren).


Veelal worden de werkzaamheden uitgevoerd bij nieuwbouw installaties, maar ook bij bestaande installaties na eventuele klachten, verbouwingen, bij periodieke controle of na herzieningen van ruimte doeleinden/indelingen. Wij verrichten metingen aan de HVAC installaties onder andere bij:

 • Utiliteitsbouw (Nieuwbouw & Renovatie)
 • Gezondheidszorg & ziekenhuizen
 • Laboratoria
 • Boorplatforms
 • Boten
 • Industrieel
 • Particulieren


Na het verrichten van de metingen en/of inregelen van de installaties wordt een gedegen rapportage aangeboden. De metingen, aanvullende gegevens en eventuele bevindingen met een passend advies worden hierin verwerkt.Voor vragen en/of contact klik hier.


Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Login